راهکارهای رفع خشونت علیه زنان:

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه


کارشناسان، خشونت علیه زنان را در سه بخش خانوادگی، خشونتی که در جامعه و محیط کار وجود دارد و خشونت نوع سوم که از طرف دولت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها اعمال می شود، عنوان کرده اند و البته قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در همه این حوزه ها از جمله دلایل این خشونت ها است. اگرچه مهم ترین زمینه های خشونت علیه زنان نیز به یک سری باورهای غلط نسبت به تفوق و برتری مردان بر زنان و ریشه های فرهنگی آن باز می گردد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل زنان و صاحب نظران اجتماعی افزایش سطح رفاه، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی می تواند از میزان خشونت نسبت به زنان بکاهد و مهم تر اینکه دولت ها می توانند با تصویب قوانین سختگیرانه و مدرن خشونت علیه زنان را مهار کرده و در مرحله اجرا نیز به این قوانین حمایتی توجه جدی داشته باشند. همان گونه که دولت ها می توانند در اعمال خشونت قانونی موثر باشند در مهار خشونت علیه زنان (از طریق قوانین) نیز می توانند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند، چون در حکومت های مدرن امروزی قدرت به صورت قانونی در اختیار دولت ها قرار گرفته است. اما نقش زنان در این میان نیز اهمیت زیادی دارد.


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید