مبارزه با خشونت علیه زنان مستلزم راهکار فرهنگی است !!

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه


رییس جمهور کرزی در تازه ترین بیانیه رادیویی اش موارد خشونت با زنان را "غم انگیز" و "ناگوار" خوانده و از نهادهای دولتی و علما خواسته است که برای مقابله با خشونت علیه زنان همکاری نمایند. آقای کرزی آگاهی عامه را عنصر اساسی در مقابله با خشونت علیه زنان دانسته و گفته است که باید مردم در شهرها و روستاها از حقوق زنان آگاهی پیدا نماید. بدون تردید، نگرش مردسالارانه و رفتار خشونت آمیز در برابر زنان معلول فرهنگ سنتی و باورهای متصلبانه اجتماعی است. باور های سخت گیرانه در خصوص زنان و رفتار خشونت آمیز از بستر فرهنگی و اجتماعی ای ریشه می گیرد که با ارزش های حقوق بشری و قوانین وضعی بیگانه بوده و به گذشته های تاریک و نهادها و فیصله های زورمندان رجعت می کند.

تمامی اشکال خشونت، ناشی از بی سوادی، ساختار های متصلب اجتماعی و باور های ناپسند دینی و اجتماعی می باشند که عمدتا از سوی افراد متعصب و ناآگاه از موازین حقوق بشری، قوانین رسمی و آموزه های شایسته اسلامی صورت می گیرد. اغلب رفتارهای خشونت آمیز با زنان، تحت نام تطبیق شریعت و یا سنت های اجتماعی از سوی محکمه های محلی و صحرایی و زورمندان محلی اجرا می گردند که هیچگونه درکی از آموزه های درست اسلام و هنجارهای حقوق بشری ندارند.

در حالیکه شورای علما همواره از موارد خشونت با زنان انتقاد کرده اند؛ اما متاسفانه برای جلوگیری از آن و آگاه کردن مردم از اموزه های اصیل اسلامی و هنجارهای حقوق بشری بسیار کار جدی نشده است. در حالیکه هر فرد آگاه و متدین و خصوصا علما و سایر متولیان دولتی این عرصه نظیر وزارت حج و اوقاف، دادگاه عالی، وزارت امور زنان مسئولیت داشتند تا با این خرافات مبارزه کرده و اذهان مردم را از آموزه های اصیل اسلامی روشن سازند.

علما در مقابله با خشونت علیه زنان بیشترین نقش را می تواند داشته باشد. آنها می تواند نگرش و باور مردم نسبت به زن و قضاوت در مورد آنها را تغییر داده و موازین حقوق بشری و الزام های قوانین وضعی را د ذهن جامعه نهادینه سازد. علما به دلیل جایگاهی که در اختیار دارد، قوی ترین و موثر ترین ابزار ها را برای مقابله با اندیشه مردسالارانه و خشونت با زنان در دست دارند. همانگونه که پدیده خشونت با زنان معلول باورهای نادرست دینی و مذهبی است و محکمه های صحرایی و دیگر شیوه های خشونت با زنان از آدرس  علما و مساجد انجام می شود؛ مبارزه با این پدیده نیز باید از همین آدرس و کانال صورت گیرد.

بدینگونه که علما باید از ارزش های اصیل اسلامی دفاع کرده و نگذارند افراد ناآگاه و استفاده جو با سوء استفاده از ناآگاهی مردم، رفتارهای نفرت انگیز در برابر زنان را در جامعه انجام داده و دین مقدس اسلام را دیگرگونه جلوه سازد. نقش علما در کاهش خشونت با زنان بسیار حیاتی است. علما می تواند مردم را از آموزه های اصیل اسلامی که جز خیر و صلاح مردم و سعادت آنها نیست، هنجارهای پذیرفته شده جهانی حقوق بشری و قوانین افغانستان آگاه ساخته و خرافات و باورهای ناپسند اجتماعی را که بنام آن ظلم و جنایت انجام می شود، از جامعه بر چینند.


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید